Integritetspolicy

STARK Sourcing A/S och STARK Group ("STARK") eller ("vi") prioriterar datasäkerhet och konfidentialitet högt. Denna sekretesspolicy ger dig information om hur vi behandlar din information när du besöker vår webbplats och eventuellt gör inköp i vår webbshop, använder våra mobilapplikationer och kommunicerar med oss via sociala medier.

Det kan ske löpande ändringar av denna sekretesspolicy. Beroende på ändringarna kan vi eventuellt ge dig en kompletterande policy. Vi uppmuntrar dig att granska vår sekretesspolicy varje gång du använder våra tjänster för att hålla dig uppdaterad om våra informationsrutiner och hur du kan hjälpa oss att skydda din integritet.

Dataansvarig och kontaktinformation

STARK Sourcing A/S

F. Richs Vej 115

2000 Frederiksberg, Danmark

CVR-nr: 55828415

Tel: +45 8934 3434

E-mail: info@stark.dk

 

Inhämtning, syfte och juridisk grund

INHÄMTNING

SYFTE

JURIDISK GRUND

När du registrerar dig som kund hos STARK - antingen via vår webbplats eller genom personlig kontakt med oss.

E-postadress

Leverans av direktmarknadsföring via elektronisk post, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav a, om du motsätter dig detta i samband med registreringen.

Kontaktinformation, kundinformation och ekonomisk information

Korrekt leverans av produkter och tjänster, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav b. Korrekt leverans av kundservice och support, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav f.

När du navigerar och gör inköp på vår webbplats www.stark.dk

Kontakt- och kundinformation
Köp- och köphistorik hos STARK
Information om ev. medlemskap

Korrekt leverans av produkter och tjänster, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav b.

För att uppfylla olika rapporteringsskyldigheter som STARK har enligt dansk speciallag, t.ex. enligt bokföringslagen och skattekontrollagen, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav c.

Besökta sidor på www.stark.dk (navigering på www.stark.dk)
IP -adress
Geolokalisering
Enhet som du använder när du besöker webbplatsen (mobil, iPad, dator etc.) Köp- och köphistorik hos STARK
Information om ev. medlemskap

Beteendebaserad marknadsföring via direkt elektronisk post (om du har anmält dig till detta) eller via banners och flöden på sociala medier och internet i övrigt, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav a.

Teknisk utveckling och användarrelaterad utveckling av www.stark.dk, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav f.

Om du registrerar dig som SelvByg-medlem (privat) på vår webbplats

Information som du lämnar i samband med registrering
Köp- och köphistorik
Användning av medlemskapet
Använda funktioner

Korrekt leverans av produkter och tjänster, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav b.

Beteendebaserad marknadsföring via direkt elektronisk post (om du har anmält dig till detta) eller via banners och flöden på sociala medier och internet i övrigt, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav a.

Teknisk utveckling och användarrelaterad utveckling av www.stark.dk, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav f.

Om du registrerar ett Prof Login (företag)

Information som du lämnar i samband med registrering
Köp- och köphistorik
Användning av medlemskapet
Använda funktioner

Korrekt leverans av produkter och tjänster, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav b.

 

 

Beteendebaserad marknadsföring via direkt elektronisk post (om du har anmält dig till detta) eller via banners och flöden på sociala medier och internet i övrigt, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav a.

Teknisk utveckling och användarrelaterad utveckling av www.stark.dk, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav f.

Om du registrerar dig i STARK:s klädbutik

Information du lämnar i samband med. registrering
Orderhistorik
Använda funktioner

Korrekt leverans av produkter och tjänster, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav b.

Beteendebaserad marknadsföring via direkt elektronisk post (om du har anmält dig till detta) eller via banners och flöden på sociala medier och internet i övrigt, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav a.

Teknisk utveckling och användarrelaterad utveckling av www.stark.dk, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav f.

Om du använder vår STARK-app

Använda funktioner
IP -adress
Ditt köp och din köphistorik via STARK-appen
Enhet du använder för att komma åt STARK-appen (mobil, iPad, dator, etc.)

Korrekt leverans av produkter och tjänster, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav b.

Beteendebaserad marknadsföring via direkt elektronisk post (om du har anmält dig till detta) eller via banners och flöden på sociala medier och internet i övrigt, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav a.

Teknisk utveckling och användarrelaterad utveckling av www.stark.dk, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav f.

När du interagerar med oss på sociala medier (LinkedIn och Facebook)

Kundtjänstrelaterad kommunikation

Geolokalisering vid besök
Segmentering av din profilinformation
Dina interaktioner med oss (vad du gillar, vad du delar, vad du deltar i)
Vad du skriver
Om du skriver till oss på sociala medier

Beteendebaserad marknadsföring via banners och flöden på sociala medier och internet i övrigt, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav a.

Om du skriver till oss i kundtjänstrelaterad kommunikation behandlar vi ditt namn och, om relevant, din köpinformation, se eventuellt GDPR enligt ovan.

Korrekt leverans av produkter och tjänster, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav b.

När du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter

Kontaktinformation

Segmentering av din profilinformation om ditt deltagande sker via sociala medier

Korrekt hantering av tävlingen i enlighet med dansk speciallag om anordnande av tävlingar, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav c.

Korrekt hantering av tävlingen i övrigt, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav f.

Hantering av kundrelationer, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav f.

Kontakt vid behov, med avseende på framtida handelsförbindelser, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav f.

När du använder vår kundservice, skickar e-post till oss, och liknande.

Din kontaktinformation

Innehållet i ditt meddelande

Korrekt leverans av produkter och tjänster, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav b.

När du accepterar våra cookies

När du navigerar dig runt på vår webbplats inhämtas det i vissa fall allmän personlig information via cookies i form av ett unikt ID -nummer, IP -adress, geografisk plats, vilka sidor du besöker, teknisk information och information om ditt beteende.

Vi är dataansvariga för denna behandling av dina personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter i samband med statistiska och funktionella cookies sker som ett resultat av vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda dig bästa möjliga upplevelse och tjänster, se GDPR, kap. 6, st.1, bokstav f. Behandlingen av personuppgifter i samband med marknadsföringscookies, inkluderas beroende på dina angivna preferenser, sker på grundval av ditt föregående medgivande, se GDPR, kap. 6, st. 1, bokstav a.
Dessutom inhämtar vi alltid medgivande (cookie-medgivande) efter meddelande om cookies innan vi hämtar in information och personuppgifter. Ditt föregående medgivande är därmed också förutsättningen för inhämtning av personuppgifter via cookies.

 

Mottagare eller kategorier av mottagare

För att uppfylla ovanstående syften kan vi generellt ge tredje part (databehandlare) tillgång till dina personuppgifter som, på grundval av ett avtalsmässigt förhållande med STARK, tillhandahåller relevanta tjänster:

Bransch och sektor

  • Kommunikations- och marknadsföringsrelaterad behandling
  • Hosting, utveckling och support av IT -drift
  • Koncernanslutna företag med avseende på verksamhet och affärsutveckling internt inom STARK


Under vissa omständigheter kan det vara nödvändigt att vidarebefordra dina personuppgifter till oberoende dataansvariga:

Bransch och sektor

  • Offentliga myndigheter (t.ex. skatteverket, domstolar, tillsynsmyndigheter och polis)
  • Revisorer
  • Advokatbyråer

Om dina personuppgifter överförs till databehandlare eller dataansvariga som är etablerade i länder utanför EU/EES, som inte har en tillräcklig skyddsnivå, kommer en sådan överföring att baseras på EU-kommissionens standardavtal. Kopia kan erhållas genom att kontakta STARK.

 

Radering

Vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre behöver behandla dem för att uppfylla ett eller flera av de syften som anges ovan.

Du kan hitta mer information om hur våra lagringstider fastställs och när vi specifikt raderar dina uppgifter i vår raderingspolicy.

Uppgifterna kan dock behandlas och lagras längre i anonymiserad form.

 

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få tillgång till den information vi behandlar om dig, med förbehåll för vissa lagreglerade undantag.

Du har också rätt att invända mot inhämtning och vidare behandling av dina personuppgifter, inklusive mot profilering/automatiska beslut.

Dessutom har du rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade eller blockerade i enlighet med gällande regler.

Du har också rätt att få information om dig själv som du har lämnat till oss och att få denna information överförd till en annan dataansvarig (dataportabilitet).

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på +45 8934 3434.

Eller på e -postadressen: dataprotection@starkgroup.dk.Återkallande av medgivande

Du kan när som helst återkalla medgivande som du kan ha gett. Om du vill återkalla ditt medgivande kan du kontakta oss på +45 89343434, varefter vi kommer att behandla din förfrågan. Om du har gett ditt medgivande till att vi skickar marknadsföring via e-post kommer du att kunna återkalla detta medgivande via en länk i de e-mails vi skickar till dig.

 

Rätt att överklaga

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på +45 8934 3434.

Vi rekommenderar att du kontaktar danska dataskyddsmyndigheten (Datatilsynet) om du är missnöjd med vår hantering av ditt klagomål. Den danska dataskyddsmyndighetens kontaktinformation hittar du här: https://www.datatilsynet.dk/kontakt/.

Borgergade 28, 5., 1300 København K, Danmark
Tel: +45 3319 3200